Ορεινός εναλλακτικός τουρισμός

Αρχική > Συμμετοχή
Όροι συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή προϋποθέτει την αυτόματη και χωρίς καμιά επιφύλαξη αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

Για την οργάνωση των εκδρομών, το σωματείο μας συνεργάζεται με ναυτιλιακές και αεροπορικές εταιρίες, με τοπικά γραφεία, ξενοδοχεία και άλλους φορείς. Ο ρόλος του γραφείου είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών από τους παραπάνω φορείς και οι ευθύνες του περιορίζονται σε οργανωτικές αδυναμίες και παραλείψεις. Το σωματείο εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη εκτέλεση των προγραμμάτων του.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές αρχίζουν από την ημέρα κοινοποίησης του προγράμματος. Το γραφείο υποχρεούται σε δέσμευση θέσεως συμμετοχής, με την καταβολή του 30% τουλάχιστον των συνολικών εξόδων της εκδρομής. Η εξόφληση του υπολοίπου ποσού γίνεται το αργότερο 7 ημέρες πριν την ημέρα αναχώρησης. Οι τηλεφωνικές δηλώσεις συμμετοχής εξασφαλίζουν τη θέση με την καταβολή του αντιστοίχου ποσού σε λογαριασμό τραπέζης.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Το γραφείο μετά την οργάνωση μιας εκδρομής υποχρεώνεται σε οικονομικές δεσμεύσεις απέναντι τρίτων. Ως εκ’ τούτου οι ακυρώσεις συμμετοχής υπακούουν στα ακόλουθα:

  • Ακύρωση μετά την προκαταβολή κράτησης θέσης απώλεια της πρώτης δόσης.
  • Ακύρωση από την 45η ως την 15η μέρα πριν την αναχώρηση έχει παρακράτηση 50% του κόστους της εκδρομής.
  • Ακύρωση κάτω της 15ης ημέρας έχει παρακράτηση ολοκλήρου του ποσού.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι εκδρομείς οφείλουν να συμβάλλουν στην τήρηση του προγράμματος της εκδρομής και δε δικαιούνται αποζημίωση για υπηρεσίες που έχασαν με ευθύνη τους.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν το πρόγραμμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Το γραφείο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κλοπής, φθοράς αποσκευών προσωπικών αντικειμένων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή αξιόποινη πράξη. Σε περίπτωση που χρειαστεί να παραταθεί η εκδρομή λόγω καθυστερήσεων ή ακυρώσεων προγραμματισμένων δρομολογίων, δυσμενών καιρικών συνθηκών, απεργιών, πυρκαγιών, σεισμών, πλημμύρων, οποιονδήποτε άλλων αναγκών ή κατάσταση ανωτέρας βίας τα επιπλέον έξοδα διαμονής και μεταφοράς επιβαρύνουν τους εκδρομείς.

Share