Ορεινός εναλλακτικός τουρισμός

Αρχική > Εκπόνηση μελετών
Εκπόνηση μελετών

Η ΑΤΡΑΠΟΣ έχει εκπονήσει διάφορες μελέτες σε θέματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού ενώ έχει επίσης συμμετάσχει στο παρελθόν ή συμμετέχει τώρα ως μέλος της αντίστοιχης ομάδας εργασίας ή ως σύμβουλος.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλοθες μελέτες:

 • Μελέτη δικτύου μονοπατιών του Δήμου Βοιών Λακωνίας (1999)
 • Καταγραφή μονοπατιών στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο περιοχής όρους Πάρνωνα (2000)
 • Μελέτη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Καρπάθου (2002)
 • Μελέτη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην Κοινότητα Ολύμπου  Καρπάθου (2002)
 • Μελέτη ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών σε αγρόκτημα στις Ροβιές Εύβοιας (2002)
 • Μελέτη δικτύου μονοπατιών Δήμου Ευπαλίου Φωκίδας (2002)
 • Διαχειριστικό σχέδιο φαραγγιών ποταμού Βρασιάτη (Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (2003)
 • Διαχειριστικό σχέδιο φαραγγιών ποταμού Τάνου (Δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (2003)
 • Προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας και χωροθέτησης των παρεμβάσεων στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος LEADER+ για το νομό Πιερίας (2003)
 • Βελτίωση μονοπατιών και των χώρων πρόσβασης στην παλιά γέφυρα Αλφειού Δήμου Γόρτυνος (2005)
 • Ανάπλαση καταρράκτη Βρόντου Δήμου Γόρτυνος (2005)
 • Σήμανση υδάτινης διαδρομής Αλφειού και έκδοσης χάρτη Δήμου Γόρτυνος (2005)
 • Αξιοποίηση και ανάδειξη του μονοπατιού προς τα ύδατα της Στυγός – Καταφύγιο Χελμού, Δήμος Ακράτας (2005)
 • Αποτύπωση μονοπατιού Φαμήλας (Παναγιάς, Κόζια, Κλεφτάλωνο, Ποριαράκης, Καρκανιάς, Συρματογέφυρα, Αγία Παρασκευή, Μακρυγιανέϊκα, Λουτρά, Μύλος) Δήμου Πυλήνης (2008)
 • Ανάδειξη συντήρηση μονοπατιού Καρέλι - Δοσούλα – Γέφυρα Αρτοτίβας προς Πλάτανο και προς Καρέλι Δήμου Πυλήνης (2008)
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών - μονοπατιών στο Παναχαϊκό Όρος (2009)
 • Σχεδιασμός δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού (2011)
Share